ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2566 วันมงคล ทำบุญบ้านใหม่ วันย้ายเข้าบ้าน

รวมวันที่ วันดี วันมงคล วันฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายเข้า ประจำปีปฏิทิน 2566 ทางดูเพลินได้รวมวันที่ ที่เป็นมงคล ตามตำราชั้นนำและได้รับความนิยมใช้อันดับต้น ๆ มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทำปฏิทินฤกษ์มงคล สำหรับปี 2566

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่นี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานขึ้นบ้านใหม่เท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลที่สมพงค์กับเจ้าของบ้านแล้ว ทางเจ้าของบ้านควรนำ วัน เดือน ปีเกิด ไปให้หมอดูฤกษ์ ซินแส หรือพระอาจารย์ที่มีความชำนาญในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อเลือกวันที่เป็นมงคลที่เหมาะสมสำหรับเจ้าของบ้าน เพื่อกำหนดวันที่สำหรับขึ้นบ้านใหม่ที่เหมาะสมให้กับท่านได้

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนมกราคม

 • วันพุธ ที่ 4 มกราคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 6 มกราคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 21 มกราคม 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม  2566

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนกุมภาพันธ์

 • วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนมีนาคม

 • วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566
 • วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2566
 • วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566
 • วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม 2566
 • วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนเมษายน

 • วันเสาร์ ที่ 8 เมษายน 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2566
 • วันจันทร์ ที่ 17 เมษายน 2566

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนพฤษภาคม

 • วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566
 • วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566
 • วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนมิถุนายน

 • วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566
 • วันเสาร์ ที่ 3 มิถุนายน 2566
 • วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 15 มิถุนายน 2566
 • วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566
 • วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566
 • วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2566

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนกรกฏาคม

 • วันเสาร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2566
 • วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฎาคม 2566
 • วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนสิงหาคม

 • วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2566
 • วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 27 สิงหาคม 2566
 • วันจันทร์ ที่ 28 สิงหาคม 2566
 • วันอังคาร ที่ 29 สิงหาคม 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนกันยายน

 • วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2566
 • วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566
 • วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566
 • วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2566

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนตุลาคม

 • วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 14 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2566
 • วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2566

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนพฤศจิกายน

 • วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธ ที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 • วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
 • วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2566 ของเดือนธันวาคม

 • วันจันทร์ ที่ 11 ธันวาคม 2566
 • วันเสาร์ ที่ 16 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566
 • วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566

เรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาระดี ๆ อื่น ๆ คลิก

อย่าลืมไปติดตาม Facebook fanpage ของเรา >> Click <<
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จาก ofm.co.th

ติดตามดูเพลินผ่าน Facebook...

เนื้อหาที่คล้ายกัน...

เรื่องราวเอื่น ๆ ในหมวดมุมสาระ...

let value = 147/32; let result_value = Math.round(value); console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.59 Result = 5let value = 147/33; let result_value = Math.round(value); console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.454 Result = 4