ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2567 วันมงคล ทำบุญบ้านใหม่ วันย้ายเข้าบ้าน

รวมวันที่ วันดี วันมงคล วันฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายเข้า ประจำปีปฏิทิน 2567 ทางดูเพลินได้รวมวันที่ ที่เป็นมงคล ตามตำราชั้นนำและได้รับความนิยมใช้อันดับต้น ๆ มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทำปฏิทินฤกษ์มงคล สำหรับปี 2567

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่นี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานขึ้นบ้านใหม่เท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลที่สมพงค์กับเจ้าของบ้านแล้ว ทางเจ้าของบ้านควรนำ วัน เดือน ปีเกิด ไปให้หมอดูฤกษ์ ซินแส หรือพระอาจารย์ที่มีความชำนาญในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อเลือกวันที่เป็นมงคลที่เหมาะสมสำหรับเจ้าของบ้าน เพื่อกำหนดวันที่สำหรับขึ้นบ้านใหม่ที่เหมาะสมให้กับท่านได้

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนมกราคม

 • วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567
 • วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567
 • วันเสาร์ ที่ 3 มกราคม 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม  2567
 • วันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนกุมภาพันธ์

 • วันพุธ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันเสาร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนมีนาคม

 • วันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567
 • วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2567
 • วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนเมษายน

 • วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567
 • วันพุธ ที่ 3 เมษายน 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567
 • วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ ที่ 20 เมษายน 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2567
 • วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนพฤษภาคม

 • วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567
 • วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567
 • วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนมิถุนายน

 • วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567
 • วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2567
 • วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนกรกฏาคม

 • วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567
 • วันพุธ ที่ 3 กรกฎาคม 2567
 • วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2567
 • วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2567

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนสิงหาคม

 • วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2567
 • วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2567

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนกันยายน

 • วันจันทร์ ที่ 2 กันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2567
 • วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2567
 • วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2567
 • วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน 2567
 • วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2567
 • วันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2567

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนตุลาคม

 • วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2567
 • วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 20 ตุลาคม 2567
 • วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม 2566
 • วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม 2567

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนพฤศจิกายน

 • วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2567
 • วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2567
 • วันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2567
 • วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ฤกษ์ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ วันย้ายเข้า ปี 2567 ของเดือนธันวาคม

 • วันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2567
 • วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2567
 • วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2567
 • วันเสาร์ ที่ 14 ธันวาคม 2567
 • วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2567
 • วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2567

เรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาระดี ๆ อื่น ๆ คลิก

อย่าลืมไปติดตาม Facebook fanpage ของเรา >> Click <<
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จาก ofm.co.th

ติดตามดูเพลินผ่าน Facebook...

เนื้อหาที่คล้ายกัน...

นาซ่าเผยแพร่ภาพดาวเทียมของ California Superbloom จากอวกาศ

นาซ่าเผยแพร่ภาพดาวเทียมของ California Superbloom จากอวกาศ

ดูเพลิน Admin - 11 พ.ค. 63
วิธีทํา IF มือใหม่ 16/8 ตาราง เริ่มกี่โมง กี่วันเห็นผล

วิธีทํา IF มือใหม่ 16/8 ตาราง เริ่มกี่โมง กี่วันเห็นผล

ดูเพลิน Admin - 03 ธ.ค. 65

เรื่องราวเอื่น ๆ ในหมวดมุมสาระ...

let value = 147/32; let result_value = Math.round(value); console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.59 Result = 5let value = 147/33; let result_value = Math.round(value); console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.454 Result = 4