ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2568 วันมงคล ทำบุญบ้านใหม่ วันย้ายเข้าบ้าน

Spread the love

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2568 รวมวันที่ วันดี วันมงคล วันฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายเข้า ประจำปีปฏิทิน 2568 วันที่ ที่เป็นมงคล ตามตำราชั้นนำและได้รับความนิยม มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทำปฏิทินฤกษ์มงคล สำหรับปี 2568

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่นี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานขึ้นบ้านใหม่เท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลที่สมพงค์กับเจ้าของบ้านแล้ว ทางเจ้าของบ้านควรนำ วัน เดือน ปีเกิด ไปให้หมอดูฤกษ์ ซินแส หรือพระอาจารย์ที่มีความชำนาญในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อเลือกวันที่เป็นมงคลที่เหมาะสมสำหรับเจ้าของบ้าน เพื่อกำหนดวันที่สำหรับขึ้นบ้านใหม่ที่เหมาะสมให้กับท่านได้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2568

 • วันพุธที่ 3 มกราคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2568
 • วันอังคารที่ 9 มกราคม 2568
 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2568
 • วันพุธที่ 24 มกราคม 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2568

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2568

 • วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2568

 • วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2568
 • วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2568
 • วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 6 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2568
 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2568
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2568
 • วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 27 มีนาคม 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2568

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2568

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 2 เมษายน 2568
 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 9 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2568
 • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2568
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2568 (ดีมาก)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2568

 • วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2568
 • วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2568
 • วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2568
 • วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2568
 • วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2568

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2568

 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2568
 • วันอังคาารที่ 11 มิถุนายน 2568
 • วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2568
 • วันอังคาารที่ 25 มิถุนายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2568

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2568

 • วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2568
 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2568
 • วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2568

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2568

 • วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2568
 • วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2568

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2568

 • วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2568
 • วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2568
 • วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2568
 • วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2568

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2568

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2568
 • วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2568

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2568

 • วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568
 • วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2568
 • วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2568

 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2568
 • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2568
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2568 (ดีมาก)

ฤกษ์มงคลอื่นๆ

เรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับฤกษ์มงคลอื่นๆ คลิก
อย่าลืมไปติดตาม Facebook fanpage ของเรา >> คลิก <<
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จาก 79hora.com