ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2569 วันมงคล ทำบุญบ้านใหม่ วันย้ายเข้าบ้าน

Spread the love

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2569 รวมวันที่ วันดี วันมงคล วันฤกษ์ดี ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษ์ย้ายเข้า ประจำปีปฏิทิน 2569 วันที่ ที่เป็นมงคล ตามตำราชั้นนำและได้รับความนิยม มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทำปฏิทินฤกษ์มงคล สำหรับปี 2569

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่นี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานขึ้นบ้านใหม่เท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลที่สมพงค์กับเจ้าของบ้านแล้ว ทางเจ้าของบ้านควรนำ วัน เดือน ปีเกิด ไปให้หมอดูฤกษ์ ซินแส หรือพระอาจารย์ที่มีความชำนาญในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อเลือกวันที่เป็นมงคลที่เหมาะสมสำหรับเจ้าของบ้าน เพื่อกำหนดวันที่สำหรับขึ้นบ้านใหม่ที่เหมาะสมให้กับท่านได้

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2569 เดือนมกราคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2569

 • วันศุกร์ที่ 2 มกราคม 2569 (ดีมาก)
 • วันเสาร์ที่ 3 มกราคม 2569
 • วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2569 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 8 มกราคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2569
 • วันศุกร์ที่16 มกราคม 2569
 • วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2569
 • วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2569 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 20 มกราคม 2569
 • วันพุธที่ 21 มกราคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2569
 • วันอังคารที่ 27 มกราคม 2569
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2569 (ดีมาก)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2569

 • วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
 • วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
 • วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569
 • วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
 • วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
 • วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 24กุมภาพันธ์ 2569
 • วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2569

 • วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2569
 • วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 4 มีนาคม 2569
 • วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569
 • วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569
 • วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2569

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2569

 • วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2569 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569
 • วันอังคารที่ 14 เมษายน 2569
 • วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2569 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 22 เมษายน 2569
 • วันพุธที่ 29 เมษายน 2569
 • วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2569

 • วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569
 • วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569
 • วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569
 • วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2569
 • วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2569 (ดีมาก)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2569

 • วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569
 • วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569
 • วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569
 • วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2569
 • วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2569
 • วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2569
 • วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2569
 • วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2569
 • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 (ดีมาก)
 • วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2569 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2569

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2569

 • วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2569
 • วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2569
 • วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2569
 • วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2569 (ดีมาก)
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ 2569 เดือนสิงหาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2569

 • วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569
 • วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2569
 • วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2569
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2569
 • วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569 (ดีมาก)

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2569

 • วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2569 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2569
 • วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2569
 • วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2569
 • วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2569 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 23 กันยายน 2569
 • วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2569
 • วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2569 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2569
 • วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2569

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2569

 • วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2569
 • วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2569
 • วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2569
 • วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือพฤศจิกายน 2569

 • วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2569
 • วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2569 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2569
 • วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2569
 • วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2569
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2569
 • วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2569 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2569 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2569

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2569

 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2569 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2569
 • วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2569
 • วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2569
 • วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2569

ฤกษ์มงคลอื่นๆ

เรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับฤกษ์มงคลอื่นๆ คลิก
อย่าลืมไปติดตาม Facebook fanpage ของเรา >> คลิก <<
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จาก 79hora.com