ฤกษ์งานแต่ง ปี 2568 วันดี วันมงคล วันแต่งงาน ดิถีเรียงหมอน

รวมวันที่ วันดี วันมงคล วันฤกษ์ดี ฤกษ์แต่งงาน ประจำปีปฏิทิน 2568 ทางดูเพลินได้รวมวันที่ ที่เป็นมงคล วันดิถีเรียงหมอนหรือที่เรียกกันว่า ดิถีแมลงปอ ตามความเชื่อของคนไทย เหมาะสำหรับเป็นวันมงคลสมรสให้กับคู่บ่าวสาว เพื่อให้ครอบครัวใหม่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความเป็นสิริมงคล โดยเป็นกุศโลบายเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่

ฤกษ์แต่งงานนี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันจัดงานแต่งงานเท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลที่สมพงค์กันของคู่บ่าวสาวแล้ว ทางคู่บ่าวสาวต้องนำ วัน เดือน ปีเกิดไปให้หมอดูฤกษ์ ซินแส หรือพระอาจารย์ที่มีความชำนาญในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อเลือกวันที่เป็นมงคลที่เหมาะสมสำหรับบ่าวสาว เพื่อกำหนดวันวิวาห์ที่ถูกต้องด้วย

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนมกราคม

 • วันพุธที่ 3 มกราคม 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2568
 • วันอังารที่ 9 มกราคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 10 มกราคม 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 17 มกราคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2568
 • วันพุธที่ 24 มกราคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม  2568 (ดีมาก)

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนกุมภาพันธ์

 • วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 (ดีมาก)

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนมีนาคม

 • วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2568
 • วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2568
 • วันพุธที่ 6 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2568
 • วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2568
 • วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2568

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนเมษายน

 • วันอังคารที่ 2 เมษายน 2568
 • วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2568
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2568
 • วันอังคารที่ 9 เมษายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2568
 • วันพุธที่ 17 เมษายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2568
 • วันอังคารที่ 23 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2568

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนพฤษภาคม

 • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2568
 • วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2568
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2568
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2568
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2568

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนมิถุนายน

 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2568
 • วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2568
 • วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2568
 • วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2568

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนกรกฎาคม

 • วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2568
 • วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2568
 • วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2568 (ดีมาก)

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนสิงหาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2568
 • วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2568
 • วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2568

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนกันยายน

 • วันอังคารที่ 3 กันยายน 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 10 กันยายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 17 กันยายน 2568
 • วันพุธที่ 18 กันยายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2568 (ดีมาก)
 • วันจัทร์ที่ 30 กันยายน 2568

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนตุลาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2568
 • วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2568
 • วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567
 • วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567
 • วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2568

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนพฤศจิกายน

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2568
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568
 • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2568
 • วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2568
 • วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2568
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)
 • วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2568
 • วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2568 (ดีมาก)

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 ของเดือนธันวาคม

 • วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2568
 • วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2568 (ดีมาก)
 • วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 (ดีมาก)

เรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาระดี ๆ อื่น ๆ คลิก

อย่าลืมไปติดตาม Facebook fanpage ของเรา >> Click <<
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จาก 79hora.com

ติดตามดูเพลินผ่าน Facebook...

เนื้อหาที่คล้ายกัน...

Netflix Subtitle 2 วิธีเปิดซับ ทำง่าย ๆ แค่ 3 คลิก

Netflix Subtitle 2 วิธีเปิดซับ ทำง่าย ๆ แค่ 3 คลิก

ดูเพลิน Admin - 27 ธ.ค. 65
ชิบะอินุ สุนัขน่าเลี้ยง สายพันธุ์หมายอดนิยมในไทย

ชิบะอินุ สุนัขน่าเลี้ยง สายพันธุ์หมายอดนิยมในไทย

ดูเพลิน Admin - 02 ม.ค. 66
เกรทเดน สุนัขน่าเลี้ยง สายพันธุ์หมายอดนิยมในไทย

เกรทเดน สุนัขน่าเลี้ยง สายพันธุ์หมายอดนิยมในไทย

ดูเพลิน Admin - 30 ม.ค. 66

เรื่องราวเอื่น ๆ ในหมวดมุมสาระ...

let value = 147/32; let result_value = Math.round(value); console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.59 Result = 5let value = 147/33; let result_value = Math.round(value); console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.454 Result = 4