ฤกษ์ออกรถ 2566 ตามวันเกิด วันดี วันมงคล ฤกษ์เจิมรถ

Spread the love

ฤกษ์ออกรถ 2566 ตามวันเกิด วันดี วันมงคล วันฤกษ์ดี ฤกษ์ออกรถใหม่ ฤกษ์เจิมรถ ประจำปีปฏิทิน 2566 ฤกษ์เจิมรถ อ้างอิงตามตำราโบราณและได้รับการยอมรับในวงการโหราศาสตร์ มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทำปฏิทินฤกษ์มงคล สำหรับปี 2566

อย่างไรก็ดี ฤกษ์ออกรถที่จัดทำขึ้นนี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันที่เหมาะสมเท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลที่สมพงค์กับวันเกิด หรือสมพงค์กับดวงของผู้ออกรถแล้ว ท่านควรนำ วัน เดือน ปีเกิด ไปให้หมอดูฤกษ์ ซินแส หรือพระอาจารย์ที่มีความชำนาญในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อเลือกวันที่เป็นมงคลที่เหมาะสมสำหรับท่าน เพื่อกำหนดวันที่สำหรับสำหรับการออกรับ เจิมรถ และรับรถมาขับ

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนมกราคม

 • วันเสาร์ที่ 1 มกราคม 2566
 • วันอังคารที่ 4 มกราคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
 • วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2566

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนกุมภาพันธ์

 • วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
 • วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนมีนาคม

 • วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2566
 • วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนเมษายน

 • วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566
 • วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566
 • วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2566
 • วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566
 • วันพุธที่ 19 เมษายน 2566
 • วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนพฤษภาคม

 • วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2566
 • วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
 • วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนมิถุนายน

 • วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566
 • วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2566

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนกรกฎาคม

 • วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2566
 • วันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนสิงหาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีทีี 10 สิงหาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2566
 • วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนกันยายน

 • วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566
 • วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนตุลาคม

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566
 • วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566
 • วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566
 • วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566
 • วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566
 • วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนพฤศจิกายน

 • วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566
 • วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566
 • วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566
 • วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566
 • วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2566
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
 • วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566
 • วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนธันวาคม

 • วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
 • วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566
 • วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2566
 • วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
 • วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566
 • วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566

ฤกษ์มงคลอื่นๆ

เรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับฤกษ์มงคลอื่นๆ คลิก
อย่าลืมไปติดตาม Facebook fanpage ของเรา >> คลิก <<
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จาก 79hora.com