ตารางไอเทมแต่งปืน Pubg Mobile อัพเดท เมษายน 2024

Spread the love

แฟนเกม Pubg mobile ห้ามพลาด กับการอัพเดทข้อมูล ตารางไอเทม ของแต่งปืน อัพเดทล่าสุด อยากรู้ชิ้นไหนดี ชิ้นไหนเด็ด ชิ้นไหนใช้กับปืนไหน ดูเพลินได้รวบรวมข้อมูลไว้ให้ท่านที่นี้แล้ว จะมีอุปกรณ์ไหนน่าใช้กันบ้าง มาดูกันเลย

Pubg mobile: ตารางข้อมูล ไอเทม ของแต่งปืน

ประเภท: ปลายปืน (ระดับ 5 ดาว ⭐⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: Muzzle brake (SR,DMR)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • +++ลดรีคอยล์แนวราบ
 • +++ลดรีคอยล์แนวดิ่ง
Sniper Rifles (SR)
AWMM24KAR98KMosin Nagant
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKS
ชื่อ: Muzzle brake (DMR,AR)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • +++ลดรีคอยล์แนวราบ
 • +++ลดรีคอยล์แนวดิ่ง
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AKMAUGFAMASG36CGROZAHoney Badger
M16A4M416M762MK47QBZSCAR-L
ชื่อ: Muzzle brake (SMG)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • +++ลดรีคอยล์แนวราบ
 • +++ลดรีคอยล์แนวดิ่ง
Submachine Guns (SMG)
MP5KPP19P90UMP45UZIVECTOR

ประเภท: ปลายปืน (ระดับ 4.5 ดาว ⭐⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: คอมเพนเซเตอร์ (SR,DMR)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++ลดรีคอยล์แนวราบ
 • ++ลดรีคอยล์แนวดิ่ง
Sniper Rifles (SR)
AWMM24KAR98KMosin Nagant
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKS
ชื่อ: คอมเพนเซเตอร์ (DMR,AR)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++ลดรีคอยล์แนวราบ
 • ++ลดรีคอยล์แนวดิ่ง
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AKMAUGFAMASG36CGROZAHoney Badger
M16A4M416M762MK47QBZSCAR-L
ชื่อ: คอมเพนเซเตอร์ (SMG)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++ลดรีคอยล์แนวราบ
 • ++ลดรีคอยล์แนวดิ่ง
Submachine Guns (SMG)
MP5KPP19P90UMP45UZIVECTOR

ประเภท: ปลายปืน (ระดับ 4 ดาว ⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: ปลอกลดแสง (SR,DMR)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • กำจัดแสงปลายปืน
 • +ลดรีคอยล์แนวราบ
 • +ลดรีคอยล์แนวดิ่ง
Sniper Rifles (SR)
AWMM24KAR98KMosin Nagant
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKS
ชื่อ: ปลอกลดแสง (DMR,AR)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • กำจัดแสงปลายปืน
 • +ลดรีคอยล์แนวราบ
 • +ลดรีคอยล์แนวดิ่ง
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AKMAUGFAMASG36CGROZAHoney Badger
M16A4M416M762MK47QBZSCAR-L
ชื่อ: ปลอกลดแสง (SMG)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • กำจัดแสงปลายปืน
 • +ลดรีคอยล์แนวราบ
 • +ลดรีคอยล์แนวดิ่ง
Submachine Guns (SMG)
MP5KPP19P90UMP45UZIVECTOR
ชื่อ: โช้ค (Shotgun)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • +ลดการกระจายของปืนลูกซอง
S686S1897M1014Sawed-off
ชื่อ: ดั๊กบิล (Shotgun)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++ลดการกระจายกระสุนของปืนลูกซองในแนวราบลงอย่างมาก
 • -เพิ่มการกระจายของกระสุนในแนวดิ่งขึ้นเล็กน้อย
S686S1897M1014Sawed-off

ประเภท: ปลายปืน (ระดับ 3.5 ดาว ⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: ปลอกเก็บเสียง (SR,DMR)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • กำจัดแสงปลายปืน
 • ++ลดเสียงปืน
Sniper Rifles (SR)
AWMM24KAR98KMosin Nagant
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKS
ชื่อ: ปลอกเก็บเสียง (DMR,AR)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • กำจัดแสงปลายปืน
 • ++ลดเสียงปืน
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AKMAUGFAMASG36CGROZAHoney Badger
M16A4M416M762MK47QBZSCAR-L
ชื่อ: ปลอกเก็บเสียง (SMG)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • กำจัดแสงปลายปืน
 • ++ลดเสียงปืน
Submachine Guns (SMG)
MP5KPP19P90UMP45UZIVECTOR

ประเภท: ปลายปืน (ระดับ 3 ดาว ⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: ส่วนขยายลำกล้อง (SR,DMR,AR)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • เพิ่มระยะหวังผลของปืนให้ไกลขึ้น โดยดาเมจจะลดลงตามระยะทางที่ไกลขึ้น
Sniper Rifles (SR)
AWMM24KAR98KMosin Nagant
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AKMAUGFAMASG36CGROZAHoney Badger
M16A4M416M762MK47QBZSCAR-L
ชื่อ: ส่วนขยายลำกล้อง (SMG)
ประเภท: ปลายปืน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • เพิ่มระยะหวังผลของปืนให้ไกลขึ้น โดยดาเมจจะลดลงตามระยะทางที่ไกลขึ้น
Submachine Guns (SMG)
MP5KPP19P90UMP45UZIVECTOR

ประเภท: กริปมือ (ระดับ 5 ดาว ⭐⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: กริปมือเออร์โกโนมิก
ประเภท: กริปมือ
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • +++เพิ่มความนิ่งของปืนขึ้นอย่างมาก
Designated Marksman Rifles (DMR)
MK12SKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AUGG36CM416M762MK47
QBZSCAR-L
Submachine Guns (SMG)
MP5KUMP45

ประเภท: กริปมือ (ระดับ 4.5 ดาว ⭐⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: กริปมือสามเหลี่ยม
ประเภท: กริปมือ
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++ ลดรีคอยล์แนวราบ
 • + ความเร็วในการขึ้นศูนย์เล็ง
 • - ความเสถียรของอาวุธ
Designated Marksman Rifles (DMR)
MK12SKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AUGG36CM416M762MK47
QBZSCAR-L
Submachine Guns (SMG)
MP5KUMP45
ชื่อ: กริปมือตรง
ประเภท: กริปมือ
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++ ลดรีคอยล์แนวดิ่ง
 • + ความเสถียรของอาวุธ
Designated Marksman Rifles (DMR)
MK12SKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AUGG36CM416M762MK47
QBZSCAR-L
Submachine Guns (SMG)
MP5KTHOMPSONUMP45VECTOR

ประเภท: กริปมือ (ระดับ 4 ดาว ⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: ด้ามจับหัวแม่มือ
ประเภท: กริปมือ
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความเร็วในการยิ่ง
 • +ลดรีคอยล์แนวดิ่ง
 • +เพิ่มความนิ่งขณะรีโหลด
Designated Marksman Rifles (DMR)
MK12SKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AUGG36CM416M762MK47
QBZSCAR-L
Submachine Guns (SMG)
MP5KUMP45

ประเภท: กริปมือ (ระดับ 3.5 ดาว ⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: ด้ามจับเบา
ประเภท: กริปมือ
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++ เพิ่มความเร็วและความนิ่งในการเล็งหลังจากวิ่งขึ้นอย่างมาก
Designated Marksman Rifles (DMR)
MK12SKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AUGG36CM416M762MK47
QBZSCAR-L
Submachine Guns (SMG)
MP5KUMP45VECTOR
ชื่อ: ด้ามจับแบบครึ่ง
ประเภท: กริปมือ
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • +ลดรีคอยล์แนวราบและดิ่งเล็กน้อย
 • +เพิ่มฟื้นฟูรีคอยล์
 • -ลดความนิ่งขณะรีโหลด
Designated Marksman Rifles (DMR)
MK12SKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AUGG36CM416M762MK47
QBZSCAR-L
Submachine Guns (SMG)
MP5KUMP45VECTOR
ชื่อ: เลเซอร์
ประเภท: กริปมือ
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความแม่นยำการยิงแบบไม่ใช้ศูนย์เล็ง
Designated Marksman Rifles (DMR)
SKS
Assault Rifles (AR)
ACE32AUGG36CM416M762MK47
QBZSCAR-L
Submachine Guns (SMG)
MP5KP90UMP45VECTOR

ประเภท: แม็กกาซีน (ระดับ 5 ดาว ⭐⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: Mini drum mag
ประเภท: แม็กกาซีน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • +++เพิ่มความจุกระสุนอย่างมาก
 • -เพิ่มระยะเวลารีโหลดเล็กน้อย
Assault Rifles (AR)
AKMACE32AUGFAMASGROZAG36C
M16A4M762MK47QBZSCAR-LHoney Badger
ชื่อ: แม็กรีโหลดเร็วเพิ่มความจุ (SR)
ประเภท: แม็กกาซีน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความจุกระสุน
 • ++ลดระยะเวลารีโหลด
Sniper Rifles (SR)
AWMM24
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKSVSS
ชื่อ: แม็กรีโหลดเร็วเพิ่มความจุ (AR)
ประเภท: แม็กกาซีน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความจุกระสุน
 • ++ลดระยะเวลารีโหลด
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKSVSS
Light Machine Guns (LMG)
M249
Assault Rifles (AR)
AKMACE32AUGFAMASGROZAG36CHoney Badger
M16A4M416M762MK47QBZSCAR-L
Shotgun
S12K
ชื่อ: แม็กรีโหลดเร็วเพิ่มความจุ (SMG)
ประเภท: แม็กกาซีน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความจุกระสุน
 • ++ลดระยะเวลารีโหลด
Submachine Guns (SMG)
MP5KPP-19P90UMP45UziVectorThompson Gun
ชื่อ: Shotgun quick loader
ประเภท: แม็กกาซีน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++ลดระยะเวลารีโหลด
Shotgun
DBSM1014S1897

ประเภท: แม็กกาซีน (ระดับ 4 ดาว ⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: แม็กเพิ่มความจุ (SR)
ประเภท: แม็กกาซีน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความจุกระสุน
Sniper Rifles (SR)
AWMM24
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKSVSS
ชื่อ: แม็กเพิ่มความจุ (AR)
ประเภท: แม็กกาซีน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความจุกระสุน
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKSVSS
Light Machine Guns (LMG)
M249
Assault Rifles (AR)
AKMACE32AUGFAMASGROZAG36CHoney Badger
M16A4M416M762MK47QBZSCAR-L
Shotgun
S12K
ชื่อ: แม็กเพิ่มความจุ (SMG)
ประเภท: แม็กกาซีน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความจุกระสุน
Submachine Guns (SMG)
MP5KPP-19P90UMP45UziVectorThompson Gun

ประเภท: แม็กกาซีน (ระดับ 3.5 ดาว ⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: แม็กรีโหลดเร็ว (SR)
ประเภท: แม็กกาซีน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความจุกระสุน
Sniper Rifles (SR)
AWMM24
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKSVSS
ชื่อ: แม็กรีโหลดเร็ว (AR)
ประเภท: แม็กกาซีน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความจุกระสุน
Designated Marksman Rifles (DMR)
Mini14MK14MK12QBUSLRSKSVSS
Light Machine Guns (LMG)
M249
Assault Rifles (AR)
AKMACE32AUGFAMASGROZAG36CHoney Badger
M16A4M416M762MK47QBZSCAR-L
Shotgun
S12K
ชื่อ: แม็กรีโหลดเร็ว (SMG)
ประเภท: แม็กกาซีน
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความจุกระสุน
Submachine Guns (SMG)
MP5KPP-19P90UMP45UziVectorThompson Gun

ประเภท: พานท้าย (ระดับ 5 ดาว ⭐⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: พานท้าย Micro UZI
ประเภท: พานท้าย
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความเร็วฟื้นฟูรีคอยล์
 • ++ลดแรงสั่นของอาวุธ
Submachine Guns (SMG)
Uzi
ชื่อ: พานท้ายแทคติดศ์ (AR,SMG)
ประเภท: พานท้าย
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความเร็วฟื้นฟูรีคอยล์
 • ++ลดแรงสั่นของอาวุธ
Light Machine Guns (LMG)
M249
Assault Rifles (AR)
M16A4M416MK47
Submachine Guns (SMG)
MP5KVECTOR
ชื่อ: รองแก้ม (SR)
ประเภท: พานท้าย
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความเร็วฟื้นฟูรีคอยล์
 • ++ลดแรงสั่นของอาวุธ
Sniper Rifles (SR)
AWMM24KAR98KMosin Nagant
Designated Marksman Rifles (DMR)
MK14SLRSKSVSS
ชื่อ: แถบลูกระสุน (SR, Shotgun)
ประเภท: พานท้าย
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • ++เพิ่มความเร็วฟื้นฟูรีคอยล์
 • ++ลดแรงสั่นของอาวุธ
Sniper Rifles (SR)
KAR98KMosin NagantWin94
Shotgun
M1014NS2000S1897S686

ประเภท: อุปกรณ์เสริมพิเศษ (ระดับ 5 ดาว ⭐⭐⭐⭐⭐)

ข้อมูล
ชื่อ: โล่ติดปืน
ประเภท: อุปกรณ์เสริมพิเศษ
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • บล็อกกระสุนจากศูัตรูเมื่ออยู่ในท่าหมอบ
Light Machine Guns (LMG)
DP-28M249
ชื่อ: ชุดแปลงปืนอัตโนมัติ
ประเภท: อุปกรณ์เสริมพิเศษ
น่าใช้:
คุณสมบัติ
 • เพิ่มโหมดยิงอัตโนมัติให้กับปืน M16A4 และ MK47
Light Machine Guns (LMG)
M249
Assault Rifles (AR)
M16A4M416MK47
Submachine Guns (SMG)
MP5KVECTOR
Assault Rifles (AR)
M16A4MK47

บทความเกี่ยวกับ Pubg mobile

บทความที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เกี่ยวกับ "เกม"

อย่าลืมไปติดตาม Facebook fanpage ของเรา >> Click <<