หมวดลึกลับ มาใหม่ล่าสุด...

เรื่องราวลึกลับ ศาลในห้องน้ำหญิง ณ ตึกวิศวะฯ

เรื่องราวลึกลับ ศาลในห้องน้ำหญิง ณ ตึกวิศวะฯ

ดูเพลิน Admin - 19 พ.ย. 65

เรื่องเล่าหลอนในวันนี้เป็นเรื่องของ ศาลในห้องน้ำหญิง ณ ตึกวิศวะฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ สถานที่ดังกล่าวนั้น มีศาลเพียงตาที่ประดับด้วยดอกไม้ธูปเทียนสดใหม่และขวดน้ำแดงที่มีน้ำอยู่เต็มขวดตั้งไว้ให้อยู่ด้วยเสมอ

ติดตามดูเพลินผ่าน Facebook...

เพลิน ๆ น่าอ่าน...

เรื่องราวลึกลับ ศาลในห้องน้ำหญิง ณ ตึกวิศวะฯ

เรื่องราวลึกลับ ศาลในห้องน้ำหญิง ณ ตึกวิศวะฯ

ดูเพลิน Admin - 19 พ.ย. 65

เรื่องราวเอื่น ๆ ในหมวดลึกลับ...