Javascript Sorting Array เรียงข้อมูลอาเรย์ ในบรรทัดเดียว

เราขอแนะนำตัวอย่างการเขียนคำสั่ง Javascript ตัวอย่างการเรียงข้อมูลในอาเรย์ เรียงค่า ตัวเลข ตัวอักษร จากน้อยไปมาก ascending จากมากไปน้อย descending โดยในภาษา javascript นั้น สามารถเขียนโค้ดเพื่อเรียงลำดับได้หลายแบบ จะเขียนยังไง ลองมาอ่านดูคะ

ตัวอย่างการเขียนโค้ด Javascript สำหรับเรียงข้อมูลตัวเลข เรียงจากน้อยไปมาก และ เรียงจากมากไปน้อย

 • เรียงข้อมูลตัวเลขจากน้อยไปมาก sort ascending

  function sortAscending(arr) {
    return arr.sort(function(a, b) {
      return a - b;
    });
  }
  let numbers = [3, 1, 4, 2, 5];
  numbers = sortAscending(numbers);
  console.log(numbers);
  //ผลลัพธ์ [1, 2, 3, 4, 5]

  แต่คุณสามารถเขียนให้สั้นลงได้โดยเขียนแบบนี้

  let numbers = [3, 1, 4, 2, 5];
  numbers.sort((a, b) => (a > b ? 1 : -1));
  console.log(numbers);
  //ผลลัพธ์ [1, 2, 3, 4, 5]

  โค้ดด้านบนคือตัวอย่างรูปแบบการทำงานของ Method Sort() ที่จริงแล้วคุณแค่เขียนโค้ดสั้น ๆ แบบนี้ก็ใช้งานได้แล้ว

  let numbers = [3, 1, 4, 2, 5];
  numbers.sort();
  console.log(numbers);
  //ผลลัพธ์ [1, 2, 3, 4, 5]

  แน่นอนว่าจะใช้เรียงตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ผลเหมือนกัน

  let fruits = ['orange', 'banana', 'apple', 'mango'];
  fruits.sort();
  console.log(fruits);
  //ผลลัพธ์ ['apple', 'banana', 'mango', 'orange']
 • เรียงข้อมูลตัวเลขจากมาก sort descending

  function sortDescending(arr) {
    return arr.sort(function(a, b) {
      return a - b;
    });
  }
  let numbers = [3, 1, 4, 2, 5];
  numbers = sortDescending(numbers);
  console.log(numbers);
  //ผลลัพธ์ [5, 4, 3, 2, 1]

  แต่คุณสามารถเขียนให้สั้นลงได้โดยเขียนแบบนี้

  let numbers = [3, 1, 4, 2, 5];
  numbers.sort((a, b) => (a < b ? 1 : -1));
  console.log(numbers);
  //ผลลัพธ์ [5, 4, 3, 2, 1]

  โค้ดด้านบนคือตัวอย่างรูปแบบการทำงานของ Method Sort() ที่จริงแล้วคุณแค่เขียนโค้ดสั้น ๆ โดยใช้งาน sort() ร่วมกับ reverse() แบบนี้ก็ได้

  let numbers = [3, 1, 4, 2, 5];
  numbers.sort().reverse();
  console.log(numbers);
  //ผลลัพธ์ [5, 4, 3, 2, 1]

  แน่นอนว่าจะใช้เรียงตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ผลเหมือนกัน

  let fruits = ['orange', 'banana', 'apple', 'mango'];
  fruits.sort().reverse();
  console.log(fruits);
  //ผลลัพธ์ ['orange', 'mango', 'banana', 'Apple']

สรุปการใช้งาน Method sort() และ reverse() ของ Javascript

 • sort() ใช้สำหรับเรียงข้อมูลใน Array จากน้อยไปหามาก โดยวิธีการใช้งาน คือ ตัวแปร.sort()
 • reverse() ใช้สำหรับเรียงข้อมูลใน Array จากมากไปหาน้อย โดยจะใช้งาน ร่วมกับ Method sort() คือ ชื่อตัวแปร.sort().reverse();

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทความ Javascript Sorting Array เรียงข้อมูลอาเรย์ ในบรรทัดเดียว ดูเพลินก็หวังว่าบทความของเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ เรายังมีบทความดี ๆ อีกมากมาย คุณสามารถลองคลิกเขาไปอ่านบทความอื่น ๆ ตามลิงค์ด้านล่างได้เลย

เทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับการเขียนโค้ด คลิก

อย่าลืมไปติดตาม Facebook fanpage ของเรา >> Click <<

หมวดหมู่เกี่ยวกับ Coding

เนื้อหาที่คล้ายกัน...

Bootstrap CSS ตารางสวย ๆ พร้อมวิธีเปลี่ยนสีตารางด้วย jQuery

Bootstrap CSS ตารางสวย ๆ พร้อมวิธีเปลี่ยนสีตารางด้วย jQuery

ดูเพลิน Admin - 26 ธ.ค. 65
Debug CSS @media print วิธีดีบั๊ก print preview

Debug CSS @media print วิธีดีบั๊ก print preview

ดูเพลิน Admin - 04 ม.ค. 66
Javascript การหาร ปัดเศษขึ้น ปัดเศษลง และหารไม่เอาเศษ

Javascript การหาร ปัดเศษขึ้น ปัดเศษลง และหารไม่เอาเศษ

ดูเพลิน Admin - 08 ม.ค. 66
Code script ตรวจสอบรูปแบบ URL pattern แบบ Real-time

Code script ตรวจสอบรูปแบบ URL pattern แบบ Real-time

ดูเพลิน Admin - 28 ธ.ค. 65
Javascript คำสั่งสำหรับ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง

Javascript คำสั่งสำหรับ บวก ลบ คูณ หาร ยกกำลัง

ดูเพลิน Admin - 09 ม.ค. 66
แจกฐานข้อมูล จังหวัด อำเภอ ตำบล และ Dropdown jQuery Ajax

แจกฐานข้อมูล จังหวัด อำเภอ ตำบล และ Dropdown jQuery Ajax

ดูเพลิน Admin - 23 ธ.ค. 65
Bootstrap datepicker thai วิธีทำ datepicker php ภาษาไทย

Bootstrap datepicker thai วิธีทำ datepicker php ภาษาไทย

ดูเพลิน Admin - 21 ธ.ค. 65
Javascript เทคนิค Check & Get ค่า Hash จาก URL

Javascript เทคนิค Check & Get ค่า Hash จาก URL

ดูเพลิน Admin - 26 ม.ค. 66

เรื่องราวเอื่น ๆ ในหมวดเทคนิคการเขียนโค้ด...

let value = 147/32; let result_value = Math.round(value); console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.59 Result = 5let value = 147/33; let result_value = Math.round(value); console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.454 Result = 4