Javascript การหาร ปัดเศษขึ้น ปัดเศษลง และหารไม่เอาเศษ

เราขอแนะนำเทคนิคการเขียนคำสั่ง Javascript สำหรับการคำนวณตัวเลข โดยปกติการเขียนโปรแกรมมักจะมีโจทย์ให้ทำการแสดงตัวเลขเป็นตัวเต็มแทนที่จะแสดงผลเป็นทศนิยม เราจึงมักจะต้องเขียน Javascript สำหรับแสดงตัวแบบปัดเศษ กันบ่อย ๆ วันนี้ดูเพลินจึงได้รวบรวมการหารปัดเศษแบบต่าง ๆ มาให้ท่านได้อ่านกันคะ

การใช้งาน Javascript สำหรับตัวเลขที่มีเศษ ทศนิยม แบบต่าง ๆ

 • Math.round(x) คืนค่า x ที่ ปัดเศษ เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
 • Math.ceil(x) คืนค่า x ที่ ปัดเศษขึ้น เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
 • Math.floor(x) คืนค่า x ที่ ปัดเศษลง เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
 • Math.trunc(x) คืนค่าส่วนจำนวนเต็มของ x (ทำงานคล้าย floor ใช้ได้ใน ES6)

วิธีการใช้งาน Javascript Number to Integer หาจำนวนเต็ม

 1. ตัวอย่างการใช้งาน Javascript Math.round(x) คืนค่า x ที่ ปัดเศษ เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด โดยทศนิยมน้อยกว่า 0.5 จะปัดลง และทศนิยมมาก 0.5 ขึ้นไปจะปัดขึ้น
  let value = 147/32;
  let result_value = Math.round(value);
  console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.59 Result = 5
  
  let value = 147/33;
  let result_value = Math.round(value);
  console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.45 Result = 4
 2. ตัวอย่างการใช้งาน Javascript Math.ceil(x) คืนค่า x ที่ ปัดเศษขึ้น เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
  let value = 147/35;
  let result_value = Math.ceil(value);
  console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.20 Result = 5
 3. ตัวอย่างการใช้งาน Javascript Math.floor(x) คืนค่า x ที่ ปัดเศษลง เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้เคียงที่สุด
  let value = 147/32;
  let result_value = Math.floor(value);
  console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.59 Result = 4
 4. ตัวอย่างการใช้งาน Javascript Math.trunc(x) คืนค่าส่วนจำนวนเต็มของ x (ทำงานคล้าย floor ใช้ได้ใน ES6)

  let value = 147/32;
  let result_value = Math.trunc(value);
  console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.59 Result = 4

วิธีการใช้งาน Javascript กำหนดจำนวนหลักทศนิยม

 • ตัวอย่างการใช้งาน Javascript toFixed(x) กำหนดจำนวนหลักทศนิยม x ตำแหน่งให้กับตัวเลข
  let number = 147/32;
  let decimal = number.toFixed(2);
  console.info('Number = '+number); 
  console.info('2 Decimal = '+decimal); 
  //ผลลัพธ์ 
  Value = 4.59375 
  3 Decimal = 4.59

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทความ Javascript การหาร ปัดเศษขึ้น ปัดเศษลง และหารไม่เอาเศษ ดูเพลินก็หวังว่าบทความของเราจะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อย นอกจากนี้ เรายังมีบทความดี ๆ อีกมากมาย คุณสามารถลองคลิกเขาไปอ่านบทความอื่น ๆ ตามลิงค์ด้านล่างได้เลย

เทคนิคอื่นๆ เกี่ยวกับการเขียนโค้ด คลิก

อย่าลืมไปติดตาม Facebook fanpage ของเรา >> Click <<

หมวดหมู่เกี่ยวกับ Coding

เนื้อหาที่คล้ายกัน...

เทคนิค วิธีการ Set Delay ให้กับ Function Javascript

เทคนิค วิธีการ Set Delay ให้กับ Function Javascript

ดูเพลิน Admin - 26 ม.ค. 66
Javascript Sorting Array เรียงข้อมูลอาเรย์ ในบรรทัดเดียว

Javascript Sorting Array เรียงข้อมูลอาเรย์ ในบรรทัดเดียว

ดูเพลิน Admin - 11 ม.ค. 66
Javascript เทคนิค Check & Get ค่า Hash จาก URL

Javascript เทคนิค Check & Get ค่า Hash จาก URL

ดูเพลิน Admin - 26 ม.ค. 66
Bootstrap datepicker thai วิธีทำ datepicker php ภาษาไทย

Bootstrap datepicker thai วิธีทำ datepicker php ภาษาไทย

ดูเพลิน Admin - 21 ธ.ค. 65
Code script ตรวจสอบรูปแบบ Email pattern แบบ Real-time

Code script ตรวจสอบรูปแบบ Email pattern แบบ Real-time

ดูเพลิน Admin - 28 ธ.ค. 65
Code script ตรวจสอบรูปแบบ URL pattern แบบ Real-time

Code script ตรวจสอบรูปแบบ URL pattern แบบ Real-time

ดูเพลิน Admin - 28 ธ.ค. 65
CSS @media print คือ วิธีใช้ window.print ปริ้น หน้าจอ HTML

CSS @media print คือ วิธีใช้ window.print ปริ้น หน้าจอ HTML

ดูเพลิน Admin - 04 ม.ค. 66
แจกฐานข้อมูล จังหวัด อำเภอ ตำบล และ Dropdown jQuery Ajax

แจกฐานข้อมูล จังหวัด อำเภอ ตำบล และ Dropdown jQuery Ajax

ดูเพลิน Admin - 23 ธ.ค. 65

เรื่องราวเอื่น ๆ ในหมวดเทคนิคการเขียนโค้ด...

let value = 147/32; let result_value = Math.round(value); console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.59 Result = 5let value = 147/33; let result_value = Math.round(value); console.info('Value = '+value+' Result = '+result_value); //ผลลัพธ์ Value = 4.454 Result = 4