ฤกษ์ออกรถ ปี 2567 วันดี วันมงคล ฤกษ์เจิมรถ ออกรถตามวันเกิด

รวมวันที่ วันดี วันมงคล วันฤกษ์ดี ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ออกรถวันไหนดี ประจำปีปฏิทิน 2567 ทางดูเพลินได้รวมวันที่ ที่เป็นมงคล ตามตำราชั้นนำและได้รับความนิยมใช้อันดับต้น ๆ มาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับทำปฏิทินฤกษ์มงคล สำหรับปี 2567

ฤกษ์ออกรถที่จัดทำขึ้นนี้เป็นเพียงวันเริ่มต้นในการเลือกวันที่เหมาะสมเท่านั้น หากต้องการดูฤกษ์มงคลที่สมพงค์กับวันเกิด หรือสมพงค์กับดวงของผู้ออกรถแล้ว ท่านควรนำ วัน เดือน ปีเกิด ไปให้หมอดูฤกษ์ ซินแส หรือพระอาจารย์ที่มีความชำนาญในเรื่องฤกษ์ยาม เพื่อเลือกวันที่เป็นมงคลที่เหมาะสมสำหรับท่าน เพื่อกำหนดวันที่สำหรับสำหรับการออกรับ เจิมรถ และรับรถมาขับ

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2566 ของเดือนมกราคม

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
พฤหัสบดี4 ม.ค. 678.4จันทร์
เสาร์6 ม.ค. 677.6พฤหัสบดี
อังคาร9 ม.ค. 677.6พุธ
พุธ10 ม.ค. 678.0เสาร์
พฤหัสบดี11 ม.ค. 677.6จันทร์
อาทิตย21 ม.ค. 677.6จันทร์
พุธ24 ม.ค. 677.6เสาร์
พฤหัสบดี25 ม.ค. 677.6จันทร์

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2567 ของเดือนกุมภาพันธ์

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
พุธ7 ก.พ. 677.6เสาร์
พฤหัสบดี8 ก.พ. 678.6จันทร์
เสาร์10 ก.พ. 677.6พฤหัสบดี
จันทร์12 ก.พ. 677.6จันทร์
เสาร์17 ก.พ. 677.6จันทร์
อังคาร20 ก.พ. 679.0พุธ
พฤหัสบดี22 ก.พ. 679.0จันทร์
เสาร์24 ก.พ. 677.8พฤหัสบดี
อังคาร27 ก.พ. 678.2พุธ

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2567 ของเดือนมีนาคม

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
จันทร์04 มี.ค. 678.2อังคาร
อังคาร05 มี.ค. 678.2พุธ
พฤหัสบดี07 มี.ค. 678.2จันทร์
เสาร์09 มี.ค. 678.6พฤหัสบดี
พุธ13 มี.ค. 677.8เสาร์
อาทิตย์17 มี.ค. 677.6จันทร์
อังคาร19 มี.ค. 678.2พุธ
พุธ20 มี.ค. 678.4เสาร์
เสาร์23 มี.ค. 678.6พฤหัสบดี
เสาร์30 มี.ค. 677.8พฤหัสบดี

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2567 ของเดือนเมษายน

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
อังคาร02 เม.ย. 679.2พุธ
พุธ03 เม.ย. 678.6เสาร์
เสาร์06 เม.ย. 678.6พฤหัสบดี
อาทิตย์07 เม.ย. 677.8จันทร์
อังคาร09 เม.ย. 677.6พุธ
พุธ10 เม.ย. 677.8เสาร์
จันทร์15 เม.ย. 679.0อังคาร
อังคาร16 เม.ย. 677.6พุธ
อังคาร30 เม.ย. 677.8พุธ

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2567 ของเดือนพฤษภาคม

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
อังคาร07 พ.ค. 678.0พุธ
พุธ08 พ.ค. 678.2เสาร์
ศุกร์10 พ.ค. 677.6อาทิตย์
อาทิตย์12 พ.ค. 678.2จันทร์
พุธ15 พ.ค. 678.4เสาร์
ศุกร์17 พ.ค. 677.6อาทิตย์
อังคาร21 พ.ค. 677.8พุธ
พุธ22 พ.ค. 679.2เสาร์
พุธ29 พ.ค. 678.4เสาร์

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2567 ของเดือนมิถุนายน

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
อาทิตย์02 มิ.ย. 678.4จันทร์
อังคาร04 มิ.ย. 677.8พุธ
พุธ05 มิ.ย. 679.2เสาร์
ศุกร์07 มิ.ย. 677.6จันทร์
อาทิตย์09 มิ.ย. 677.6จันทร์
อังคาร18 มิ.ย. 678.2พุธ
พฤหัสบดี20 มิ.ย. 677.8จันทร์

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2567 ของเดือนกรกฎาคม

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
อังคาร02 ก.ค. 678.2พุธ
พฤหัสบดี04 ก.ค. 677.8จันทร์
พุธ17 ก.ค. 678.0เสาร์
ศุกร์19 ก.ค. 677.6อาทิตย์
อังคาร23 ก.ค. 677.6พุธ
อังคาร30 ก.ค. 677.8พุธ
พุธ31 ก.ค. 678.2เสาร์

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2567 ของเดือนสิงหาคม

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
ศุกร์02 ส.ค. 677.6อาทิตย์
อังคาร06 ส.ค. 677.6พุธ
พุธ07 ส.ค. 677.6เสาร์
อาทติย์11 ส.ค. 678.2จันทร์
อังคาร13 ส.ค. 677.6พุธ
ศุกร์16 ส.ค. 678.4อาทิตย์
อาทิตย์18 ส.ค. 679.0จันทร์
อังคาร20 ส.ค. 677.6พุธ
อังคาร27 ส.ค. 677.6พุธ
ศุกร์30 ส.ค. 677.6อาทิตย์

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2567 ของเดือนกันยายน

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
อาทิตย์01 ก.ย. 678.2จันทร์
อังคาร03 ก.ย. 678.2พุธ
เสาร์07 ก.ย. 677.6พฤหัสบดี
พุธ18 ก.ย. 678.2เสาร์

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2567 ของเดือนตุลาคม

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
พุธ02 ต.ค. 678.2เสาร์
ศุกร์04 ต.ค. 679.2อาทิตย์
อาทิตย์06 ต.ค. 679.2จันทร์
อังคาร08 ต.ค. 678.4พุธ
ศุกร์11 ต.ค. 678.2อาทิตย์
อาทิตย์13 ต.ค. 679.0จันทร์
อังคาร15 ต.ค. 678.4พุธ
ศุกร์18 ต.ค. 678.2อาทิตย์
อาทิตย์20 ต.ค. 679.0จันทร์
จันทร์21 ต.ค. 677.8อังคาร
อังคาร22 ต.ค. 679.0พุธ
ศุกร์25 ต.ค. 678.2อาทิตย์
อาทิตย์27 ต.ค. 678.4พุธ

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2567 ของเดือนพฤศจิกายน

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
จันทร์04 พ.ย. 677.8อังคาร
อังคาร12 พ.ย. 678.6พุธ
อาทิตย์24 พ.ย. 678.2จันทร์
จันทร์25 พ.ย. 678.2อังคาร

ฤกษ์ออกรถ ฤกษ์เจิมรถ ปี 2567 ของเดือนธันวามคม

วันที่คะแนนวันเกิดห้ามใช้
อาทิตย์01 ธ.ค. 678.0จันทร์
พุธ04 ธ.ค. 677.8เสาร์
พุธ11 ธ.ค. 677.8เสาร์
อาทิตย์15 ธ.ค. 677.6จันทร์
พุธ18 ธ.ค. 677.8เสาร์

เรื่องราวเกี่ยวกับเกี่ยวกับสาระดี ๆ อื่น ๆ คลิก

อย่าลืมไปติดตาม Facebook fanpage ของเรา >> Click <<
ขอบคุณข้อมูลอ้างอิง จาก ofm.co.th

เรื่องราวเอื่น ๆ ในหมวดมุมสาระ...

Array
(
)